OZNAM

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín

09.02.2018 09:14
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín.pdf (287086)

Verejné prerokovanie Programu odpadového hospodárstva

03.01.2018 08:23
Verejné prerokovanie Programu odpadového hospodárstva.pdf (252694)

List Datacentra občanom

15.08.2017 14:05
LIST_podania_na_obce.docx (218013)

Prevádzkový poriadok - detské ihrisko

23.02.2017 09:46
Prevádzkový poriadok -detské ihrisko.docx (52471)

Oznámenie

18.10.2016 10:43
Oznámenie o začatí správneho konania.pdf (288227)

Oznámenie o verejnom prerokovaní konceptu Územného plánu PSK

02.09.2016 09:51
oznámenie PSK.pdf (705329)

Spoločenská miestnosť

21.07.2016 14:22
Vážení občania,  obec Pčoliné pre Vás zriadila a prevádzkuje zariadenie pod názvom "Spoločenská miestnosť", ktorá sa nachádza v priestoroch bývalého klubu mládeže. Účelom zariadenia je zaisťovať kultúrny a spoločenský život obce a jeho občanov. Zariadenie je poskytované bezplatne, je vybavené...