Všeobecné údaje

Obec Pčoliné   (nadmorská výška - 346 m.n.m.) sa nachádza vo východnej časti Nizkých Beskýd v doline vyhĺbenej riekou Pčolinka, jedenásť kilometrov na sever od okresného mesta Snina. Chotár obce je mierne členitý s flyšovým povrchom. 

Najvyšší vrch chotára Magura sa nachádza v nadmorskej výške 655 metrov nad morom. 

Zo zoologického hľadiska sú Nízke Beskydy známe bohatým výskytom jelenej a srnčej zveri. Okrem toho v okolitých lesoch je aj diviačia zver, líšky, mačka divá a kuna lesná, možno tu vidieť rysa, vlka obyčajného a občas sa tu zatúla aj medveď. Pomerne bohato je zastúpené aj vtáctvo. 

Klimatické pomery obce ovplyvňuje zemepisná šírka, ako aj konfigurácia terénu. Podľa Atlasu podnebia patrí obec do klimatickej oblasti miernej s podoblasťou vlhkou. Priemerná ročná teplota sa pohybuje v rozmedzi 4 - 7 stupňov Celzia, ročný úhrn zrážok je 750-900 milimetrov zrážok. 

Stopäťdesiat hektárov katastrálneho územia Pčoliného je súčasťou Národného parku Poloniny. Prírodu okolia obce možno charakterizovať ako relatívne zachovalú. Nenáročný turistický terén je vhodným odpočinkovým miestom pre všetky vekové kategórie. 

Obcou prechádza cyklotrasa číslo 2885 pod názvom CYKLOCHODNÍK UMENIA. 

 

Turistické zaujímavosti:

  • Pravoslávny kostol narodenia p. Márie bol postavený v r. 1901-1903 podľa tradícií grécko-katolíckych kostolov z poslednej tretiny 18. storočia.

  • Pravoslávna, neobaroková kaplnka sv. Michala archanjela postavená v r. 1901, ako jedno priestorová stavba s oblou apsidou a mierne pred stavanou vežičkou. Veža má cibuľovitú kupolu.

  • V obci sa nachádza železnato-uhličitý prameň "Kvasná voda".