Triedený zber a zber komunálneho odpadu z domácnosti - rok 2018

Komunálny odpad: 26.1., 23.2., 23.3., 20.4., 18.5., 15.6., 13.7., 10.8., 7.9., 5.10., 2.11., 30.11., 28.12.

PET fľaše: 8.2., 6.4., 7.6., 6.8., 4.10., 11.12.

Zmiešané plasty a PET fľaše: 11.1., 8.3., 14.5., 18.7., 13.9., 5.11.

Papier: 27.4., 21.8.

Sklo: 26.2., 20.6., 21.12.

Elektroodpad , kovové obaly, tetrapaky: 30.5., 25.10.

Nebezpečný odpad: 28.5., 22.11.

Jedlé oleje: 19.1., 22.3., 28.5., 19.7., 27.9., 29.11.

 

Papier: noviny, časopisy, kartón

Nezbiera sa: znečistený a mastný papier, fólie, celofán, obaly z masla, jogurtov, škatuľové obaly od nápojov, obaly od vajec

 

Sklo: prázdne sklenené fľaše, tabuľové sklo musí byť rozbité

Nezbiera sa: porcelán, zrkadlá, autosklo, drôtené sklo, sklobetón, žiarovky a žiarivky, sklo kombinované s iným materiálom, znečistené sklo hlinou

 

Zmiešané plasty: fólie, igelitové obaly, plastové fľaše, prepravky, plastové stoličky, fľaše od aviváže a čistiacich prostriedkov, obaly od drogérie

Nezbiera sa: tetrapak, plastové fľaše od olejov, podlahové krytiny, laminát, matrace, hygienické potreby, žalúzie, sifóny, rolety, plastové potrubia, hadice z vysávačov, špinavé fólie zo stavieb, plasty s prímesami iných materiálov, guma, tesnenia, kryty z neónov, polystyrén, bazény, sprchovacie kúty, autoplasty, nárazníky, plexisklo, lexan, strešná krytina

 

PET fľaše: plastové fľaše od nealkoholických nápojov

PROSÍME MINIMALIZOVAŤ OBJEM STLAČENÍM!!!

Nezbiera sa: znečistené fľaše od olejov, tetrapak, bandasky, fľaše od aviváže, drogérie a pod.

 

Elektronický odpad: biela a čierna technika, spínače, počítače, televízory, hi-fi technika.

Elektronický odpad musí byť v celku s elektronickými časťami.

Nezbiera sa: vyhrievacie telesá s výmurovkou, plynové spotrebiče

 

Kovové obaly: plechovky od alko a nealko nápojov – ZLISUJTE STLAČENÍM!!!

Nezbiera sa: alobal, kovové obaly kombinované s iným obalom, obaly od liekov, viečka z jogurtov, obaly znečistené nebezpečnými látkami od farieb, lepidla, olejov, sprejov, hrnce, pletivo.

 

Tetrapak: čisté nápojové obaly od džúsu, mlieka, smotany, vína.  

Nezbiera sa: špinavé obaly, papier, kartón, fólie a pod.

 

Nebezpečný odpad: batérie a akumulátory, žiarivky, rozpúšťadla, absorbenty, filtračné materiály, olejové filtre, prevodové a mazacie oleje, farby, obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok. Odoberá sa len v pôvodnom balení po preukázaní sa preukazom totožnosti.

Nezbiera sa: eternit, sklenená vata, polystyrén

 

Zásady zberu komunálneho odpadu

1.      Komunálny odpad, ktorý nie je umiestnený v odpadových nádobách a ani vo vreciach na to určených (červené s logom FURA), nebude vyvezený.

2.      Nádoby s odpadom a vrecia vkladajte pred bránu do 6:30 hod. v deň vývozu. Zber sa môže uskutočniť aj vo večerných hodinách.

3.      Do nádob nepatri biologický a stavebný odpad.

 

Obec zabezpečuje separovaný zber a zber nebezpečného odpadu len občanom -  nie podnikateľským subjektom. Podnikateľské subjekty, ktoré si chcú zabezpečiť separovaný zber alebo zber nebezpečného odpadu so spoločnosťou Fúra s.r.o. Jantárová 1, 040 01 Košice, tel. 055/676 0132, e-mail: fura@fura.sk musia mať uzatvorenú samostatnú zmluvu.

Separovaný zber sa zbiera vrecovým spôsobom.

 

 

Rozpis zberu na rok 2016