Symboly obce

Erb, pečať a vlajka tvoria trojicu základných symbolov obce. Na tvorbu každého z nich sa vzťahujú osobitné heraldické (náuka o erboch), vexilologické (náuka o vlajkách) a sigilografické (náuka o pečatiach) zákonitosti, pravidlá a zvyklosti

 

  

 Erb obce tvorí v červenom poli neskorogotického štítu na zelenej pažiti strieborný úľ so zlatou strieškou, pred  ním vpravo šesť  zlatých  letiacich včiel.

 Podkladom pri tvorbe erbu bola obecná pečať, pochádzajúca z konca 18. storočia. Odtlačok typária  z roku  1787 je uložený v Krajinskom archíve v Budapešti v zbierke mestských a obecných pečatí.       

  

 

 

             

 

        

 

Vlajka obce pozostáva z ôsmich pozdĺžnych  pruhov vo farbách bielej, červenej, žltej, červenej, žltej a zelenej. Ukončený  je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi siahajúcimi do tretiny jej listu.

 

      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                        

 

 

 

Pečať obce bola zhotovená na základe erbu Pčoliného.