Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby

22.09.2015 10:42

V prílohe je priložené Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby "Realizácia optických suetí, PI1 - Pichné, pre obce: Osadné, Hostovice, Čukalovce, Parihuzovce, Pčoliné na pozemkoch v k.ú. Pichné, Osadné, Hostovice, Čukalovce, Parihuzovce, Pčoliné.

Rozhodnutie o uložení líniovej stavby.pdf (2711952