Prerušenie distribúcie elektriny - oznam

15.03.2016 08:14

Vážení občania,

spoločnosť Východoslovenská distribučná a.s. Košice Vám týmto oznamuje, že dňa 05. a 06. apríla 2016 v čase od 07:20 h. do 17:30 h. bude prerušená distribúcia elektriny v úseku od č.d. 1 po č.d. 30 (smer Kvasná voda) z dôvodu plánovaných prác na zariadení nizkeho napätia.

Dňa 07.04.2016 sa v rovnakom časovom úseku budú práce vykonávať od č.d. 112 po č.d. 304.