PHSR PSK na obdobie 2014-2020 - správa o hodnotení strategického dokumentu

12.02.2016 09:43

PHSR Prešovského samosprávneho kraja na obdobie 2014 - 2020 - správa o hodnotení strategického dokumentu.pdf (530873)