Oznámenie vo veci stavby "Pčoliné - úprava nízkonapäťovej siete (NN)a domových prípojok (DP)

31.03.2016 11:06

Spoločnosť Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, Košice realizuje v obci Pčoliné stavbu, ktorej obsahom je rekonštrukcia nízkonapäťovej siete (NN) a domových prípojok podľa grafockej dokumentácie priloženej v prílohe tohoto textu. V rámci predmetnej stavby je dotknutý väčší počet vlastníkov a užívateľov nehnuteľností a preto sa oznámenie vydáva formou Oznámenia verejnej vyhlášky, ktorej text a grafická dokumentácia sú prílohou tejto písomnosti. 

 

Verejná vyhláška.pdf (1202502)