Modernizácia procesu poľnohospodárskej prvovýroby spoločnosti Rotax-Arch - oznámenie

17.03.2016 13:48

Okresný úrad Snina, Odbor starostlivosti o životné prostredie doručil na tunajší Obecný úrad v Pčolinom oznámenie o zmene - "Modernizácia procesu poľnohospodárskej prvovýroby spoločnosti Rotax - Arch Humenné", ktoré je v skrátenom znení uložené na obecnom úrade, v prílohe tohoto textu a na webovom sídle Ministerstva životného prostredia. Do oznámenia je možné nahliadnuť počas pracovných dní na Obecnom úrade v Pčolinom. Prípadné pripomienky a návrhy k dokumentu je možné podávať na obecnom úrade do 10 dní od jeho uverejnenia t.j. do 04.04.2016.

Modernizácia procesu poľnohospodárskej prvovýroby spol. ROTAX -.pdf (5364987)