Zmluvy 2018

Darovacia zmluva zbierka.pdf (657423)

Darovacia zmluva obec.pdf (500396)

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Pčoliné.pdf (781875)

 

Zmluvy 2017

Dohoda č.17-35-010-43.pdf (687097)

Zmluva o dielo- MOVYROB.pdf (7658056)

Zmluva o dielo - EUROVIA.pdf (2382300)

Zmluva č. 90 POD.pdf (4871846)

Zmluva - Weby Group, s.r.o..pdf (2110048)

Zmluva o poskytnutí dotácie - KNM 2017.pdf (3823296)

Zmluva o účinkovaní - FS Polonina.pdf (478559)

Zmluva o účinkovaní - Drišľak.pdf (478632)

Zmluva o účinkovaní - FS Zornica.pdf (478366)

Zmluva o účinkovaní - Hudobná skupina RETRO.pdf (484755)

Zmluva o účinkovaní - Ján Jarolin.pdf (465655)

Zmluva o účinkovaní - Kum Mačanka.pdf (454301)

Zmluva o poskytnutí dotácie DPO 2017.pdf (1296414)

Zmluva o dielo č. 01 P 2017 - Program obnovy dediny.pdf (1826616)

Zmluva o dielo - KG-STAV Group.pdf (1191234)

VHÚ-10-232017 - zmluva o výpožičke.pdf (1704220)

zmluva o nájme pozemkov.pdf (2448228)

Zmluva - stavebný dozor.pdf (1166950)

Zmluva verejné obstarávanie ....pdf (1371734)

Dodatok č.1 k zmluve o výpožičke č. SiTB-OO2-2015-000041-547.pdf (624154)

Energetický audit - zmluva o dielo.pdf (792710)

 

Zmluvy 2016

Zmluva o nájme podperných bodov - Belnet s.r.o.pdf (859650)

Zmluva o dielo č.2 2016- štúdia voda.pdf (1636043)

Nájomná zmluva Pčoliné.pdf (1499088)

Zmluva o výpožičke č. VHÚ-55-6-2016.pdf (1569845)

Zmluva o poskytnutí dotácie UV SR KNM 2016.pdf (2887922)

Zmluva o poskytnutí dotácie PSK.pdf (1413595)

Zmluva o poskytnutí dotácie DPO.pdf (1471748)

Zmluva o dielo - Detské ihrisko.pdf (3733342)

Kúpna zmluva č. 1-2016.pdf (984321)

dohoda č. 45-2016-§54-ŠnZ.pdf (4531802)

 

Zmluvy 2015

Zmluva PUĽS.pdf (735665)

Zmluva o poskytnutí dotácie - kultúra.pdf (3675939)

kúpna zmluva č.1 2015.pdf (827247)

Zmluva o dielo č.1-2015.pdf (1624035)

Dohoda č.21-2015-§54-ŠnZ.pdf (5313460)

Zmluva o poskytnutí dotácie od Úradu vlády SR.pdf (1959496)

Dohoda č. 15-35-052-318 uzatvorená podľa § 52 ods. 10 zákona č.pdf (4956296)

Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu č. SITB-OO2-2015-00.pdf (1458454)

Poistná zmluva - kotolňa ZŠ

Poistná zmluva1.pdf (446419)

Poistná zmluva2.pdf (659921)

Poistná zmluva3.pdf (471990)

Dodatky k poistnej zmluve.pdf (2377984)

 

Zmluvy 2014

Z 1/2014zmluva cvć Košice.PDF (2061775)

Z 2/2014dohoda menšie obecné služby.PDF (3683158)

Z 3/2014 zmluva plastové okná.PDF (2016452)

z 4/2014 zmluva cvč Arcibiskupstvo Košice.PDF (2847681)

 

Zmluvy 2013

Z 1/2013 zmluvascvčptičie.PDF (2,8 MB)

Z 2/2013zmluvascvčsnina.PDF (2,7 MB)

Z 3/2013zmluva cvčsnina.PDF (2,8 MB)

Z 4/2013 zmluva s PUĽS.PDF (1905551)

Z 5/2013 zmluva Rusinsky holosy.PDF (1356012)

z 6/2013 dodatok k zmluve č.1.PDF (1083784)

z7/2013 zmluva cesta na cintorínzmluva.rar (7621679)