Súhrné správy za r. 2017

10.07.2017 11:27

IV.Q. 2017-Súhrná správa o zákazkách podľa § 117 zákona.docx (12503)

III.Q. 2017-Súhrná správa o zákazkách podľa § 117 zákona.docx (12334)

II.Q. 2017-Súhrná správa o zákazkách podľa § 117 zákona č.3432015.docx (12412)